ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


            พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


     
        ๑. การเลี้ยงโคขุน
               ๒. การเลี้ยงหมูหลุม
               ๓. ไบโอแก๊ส
               ๔. แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี
               ๕. การทำปุ๋ยอินทรีย์
               ๖. การปลูก ผักปลอดสารพิษ
               ๗. เตาเผาน้ำส้มควันไม้
               ๘. สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์

               ๙.ป่า ๓ อย่าง  ประโยชน์ ๔ อย่าง

             ๑๐. การเลี้ยงไก่แบบปล่อย


ศาสตร์พระราชา
โครงการพระราชดำริ จว.ส.ก.
โครงการพระราชดำริ

นักรบสีน้ำเงิน


สาระ น่ารู้
  การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
  
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
  
คพ่อพันธุ์ของ นทพ.  
  ทำไมต้องทำแปลงหญ่าเลี้ยงสัตว์

  โรคปากเท้าเปื่อย
  แผนงานหลัก นทพ.
  ยุทธศาสตร์โคเนื้อ นทพ.
  ศูนย์ขอรับการช่วยเหลือ
  ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
  ประชาคมอาเซียน

  บทบาท นกส.1 สทพ.นทพ.
สินค้าประชารัฐ
กะหรี่ฟั๊พชาวทุ่ง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไทยรัฐ
  คมชัดลึก
   ผู้จัดการ
   มติชน
  สยามรัฐ